Halda oma elurikkuse andmeid mugavalt

Platvorm PlutoF tagab täielikult lõimitud andmed ja nende kohese valmiduse analüüsiks või avaldamiseks.

Hero
Workflow chart

Teenused ja töövoog

Andmete haldamine kogu nende elutsükli vältel

Andmehaldusplaan
Andmehaldusplaan kirjeldab, kuidas andmeid projekti vältel kogutakse, hallatakse ja talletatakse.
Andmekogumi loomine
Andmekogumite loomiseks laetakse andmed PlutoFi andmebaasi CSV-failidest, sisestatakse andmekirjete kaupa veebitöölaual või mugavalt mobiilsete seadmete abil, kasutades äppi PlutoF GO.
Andmehaldus ja andmete jagamine
PlutoFi töölaual saab andmeid jagada teiste kasutajate, töörühmade ja asutustega. Andmete jagamine võimaldab koostööd teadlaste, üliõpilaste, harrastusteadlaste jt kasutajarühmade vahel.
Masinloetavad andmed
PlutoF pakub avalikke veebiteenuseid andmete väljaotsimiseks ja allalaadimiseks masinloetavas vormingus.
Andmeanalüüs
PlutoFi analüüsimoodul pakub mitmesuguseid analüüsiteenuseid liikide tuvastamiseks keskkonna DNA proovidest ja DNA-põhiseks määramiseks.
Avaldamine DOI abil
Andmekogumile saab küsida püsiva digitaalobjekti identifikaatori (DOI) või avaldada andmed ülemaailmse portaali GBIF kaudu.
Rohkem ⟶

Halda eri tüüpi andmeid

Eksemplarid
Elus või surnud organismid, mida talletatakse edasiseks uurimiseks teaduskogus või keda jälgitakse looduses.
Tunnused
Tunnused ja tunnuste nimestikud, mis võimaldavad kogutud ja uuritavat materjali detailselt ja kaasuurijatele arusaadavalt kirjeldada.
Proovid
Vee-, mulla-, õhu-, koe- jt proovid, mida keskkonna ja sellega seotud elurikkuse kirjeldamiseks kogutakse, analüüsitakse ja talletatakse kogudes.
DNA järjestused
PlutoF digitaalne labor võimaldab hallata eksemplaride ja proovide DNA eraldamise, PCR ning sekveneerimise andmeid.
Keskkonna-DNA
Halda eDNA proovide andmeid ja avalda tulemused taksoni esinemistena GBIFi andmeportaalis.
Vaatlused
Harrastusteaduse ja eluslooduse seire käigus tehtud liigivaatlused.
Taksonid ja klassifikatsioonid
Taksoneid saab hallata kui indiviidide andmekogumit, näiteks DNA järjestuste põhised liigi hüpoteesid. Taksonid on alati seostatud PlutoF klassifikatsiooniga, mis on omakorda vastandatud teiste suuremate klassifikatsioonidega.
Kirjandusallikad
Kirjanduses ilmunud info liikide esinemise ja tunnuste kohta.
Multimeedia
Pildid, videod ja helid võivad olla seostatud mistahes andmetüübi, isiku või organisatsiooniga.

Who is it for?

Researchers & data managers

Manage all your projects online and connect them to different data and datasets. Every project may include unlimited number of localities and associated data.

Available analyses include sequence analyses with different programs (e.g. ITSx, ATOSH, massBLASTer).

Ühendused

Ühendatud teenused

For projects and organisations

Get in touch for a demo call

We'll show you how PlutoF can improve data management in your project or organisation.

Contact us